WAŻNE!

Szanowni Państwo, Słuchacze Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego, proszę o sprawdzanie informacji, które będą pojawiały się na stronie szkoły oraz na Państwa poczcie e-mail. O formie prowadzenia naszych najbliższych zajęć kwietniowych poinformuję w najbliższych dniach.

Oczekuję na Państwa adresy e-mail , które należy przesłać na pocztę naszej szkoły : lo2laskarzew@op.pl.

                                                                                    

                                                                                                                                                  Z poważaniem Agnieszka Komorowska


W związku z tym, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wprowadza od 25 marca 2020 r. obowiązkowe prowadzenie nauki przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość słuchacze Zaocznego Liceum w dalszym ciągu są zobowiązani do regulowania czesnego w dotychczasowej wysokości oraz według dotychczasowych zasad czyli do 20-go dnia danego miesiąca. Jedynie czesne za marzec 2020 r. można opłacić do końca tego miesiąca bez powiększenia kwoty czesnego o 30 zł. Od 1 kwietnia 2020 r. czesne za marzec winno być opłacone w kwocie powiększonej o wspomniane 30 zł.

Ponadto uczniowie mogą wpłacać czesne na rachunek bankowy:

Bank Santander 75 1090 2590 0000 0001 4338 8315

Marcin Matusiak

ul. Transportowa 11/76, 15-399 Białystok,

ze wskazaniem nazwy szkoły oraz miesiąca, za które jest opłacane czesne.

Z wyrazami szacunku, Marcin Matusiak


Szanowni Państwo słuchacze semestru ll , lV, i Vl w obliczu zagrożenia pandemia oraz minimalizacje ryzyka transmisji infekcji COViD -19 

w trosce o Państwa zdrowie informuję o zawieszeniu planowanych zajęć

 w dniach 21 i 22 marca 2020 roku do odwołania. 

 Dyrektor Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego 

 Agnieszka Komorowska tel. kontaktowy 510 376 055, 696 469 922

 

"Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."

                                                                                                                                                                                                                                  Michel  Quoist

 

PODSTAWĄ OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA SŁUCHACZY W SZKOLE  DLA DOROSŁYCH SĄ EGZAMINY SEMESTRALNE PRZEPROWADZANE   

Z POSZCZEGÓLNYCH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, OKREŚLONYCH W SZKOLNYM PLANIE NAUCZANIA.

egzaminy semestralne zimowe trwają od 15 stycznia do 4 lutego, egzaminy poprawkowe do końca lutego .

egzaminy  semestralne letnie trwają od 30 maja do 30 czerwca egzaminy poprawkowe po zakończeniu semestru wiosennego  nie później niż do 31 sierpnia.

Nie przystąpienie do egzaminów w wyznaczonym  terminie oznacza skreślenie słuchacza z listy !

Tematy prac semestralnych

2019/2020

20 maja 2020
DZIEŃ ZIEMI 2020 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie Słuchacze Zaocznego
24 kwietnia 2020
                                                                                              Łaskarzew, 24.04.2020r. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie rok szkolny 2019/2020
14 grudnia 2019
W dniach 7-8  grudnia 2019  (sobota - niedziela), w godz.
29 listopada 2019
Tydzień Konstytucyjny – 23.11.2019 r. Już od kilku lat Stowarzyszenie
29 listopada 2019
Wycieczka do Warszawy – 18.11.2019 r. 16-osobowa grupa słuchaczy Zaocznego

        Łaskarzew,  24. 04. 2020r.

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie

rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,

Gratuluję Państwu ukończenia szkoły średniej. Wszyscy słuchacze semestru VI przystąpili do letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020 oraz pozytywnie zaliczyli egzaminy w pierwszym terminie. 

Tym samym każdy ze słuchaczy otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające wykształcenie średnie. 

 Z tej okazji życzę Państwu odwagi w dążeniu do spełniania marzeń, 

wytrwałości w pokonywaniu przeszkód i przeciwności losu, 

codziennego uśmiechu oraz pogody ducha. 

Niech ten czas ukończenia szkoły średniej będzie dla Państwa nie tylko formą spełnienia ambicji, 

ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele radości i satysfakcji.

                                       Z poważaniem mgr Agnieszka Komorowska 

                                  Dyrektor Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Łaskarzewie 

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                      Wicedyrektor  Karina Flisek                                                       e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018