14 grudnia 2019
W dniach 7-8  grudnia 2019  (sobota - niedziela), w godz.
29 listopada 2019
Tydzień Konstytucyjny – 23.11.2019 r. Już od kilku lat Stowarzyszenie
29 listopada 2019
Wycieczka do Warszawy – 18.11.2019 r. 16-osobowa grupa słuchaczy Zaocznego
29 listopada 2019
Dnia 9 listopada 2019r w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym  w Łaskarzewie,
06 października 2019
Każda praca powinna posiadać stronę tytułową na której należy zapisać:

Tematy prac semestralnych

2019/2020

 

PODSTAWĄ OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA SŁUCHACZY W SZKOLE  DLA DOROSŁYCH SĄ EGZAMINY SEMESTRALNE PRZEPROWADZANE   

Z POSZCZEGÓLNYCH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, OKREŚLONYCH W SZKOLNYM PLANIE NAUCZANIA.

egzaminy semestralne zimowe trwają od 15 stycznia do 4 lutego, egzaminy poprawkowe do końca lutego .

egzaminy  semestralne letnie trwają od 30 maja do 30 czerwca egzaminy poprawkowe po zakończeniu semestru wiosennego  nie później niż do 31 sierpnia.

Nie przystąpienie do egzaminów w wyznaczonym  terminie oznacza skreślenie słuchacza z listy !

 

"Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."

                                                                                                                                                                                                                                  Michel  Quoist

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                                                                                                                                                  e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ul. Kolejowa 13

                       

LINKI