14 grudnia 2019
MARATON PISANIA LISTÓW 2019

W dniach 7-8  grudnia 2019  (sobota - niedziela), w godz. 10.00 – 15.00 słuchacze i pracownicy szkoły: Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Łaskarzewie wzięli udział w akcji  Maraton Pisania Listów.  

Maraton powstał w Polsce w 2001 roku i urósł do rangi największego na świecie wydarzenia w obronie praw człowieka.

W 2018 roku podjęto ponad 5,9 mln akcji na całym świecie. Słuchacze i pracownicy Szkoły przyłączyli się do tego wydarzenia, pisząc 44 listy, (w tym 19 w języku angielskim)  w obronie młodych osób na świecie, których prawa złamano, a wolność została zagrożona. Listy te zostały wysłane do placówek dyplomatycznych państw, z których pochodzą bohaterowie tegorocznej edycji Maratonu (między innymi z Białorusi, Chin, Nigerii, Sudanu Południowego, Grecji, Filipin, Iranu, Meksyku, Egiptu). 

Szkolną akcję Maratonu przygotował Zbigniew Marciniuk – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, we współpracy z Samorządem Słuchaczy oraz Agnieszką Komorowską – dyrektorem szkoły i Krzysztofem Tobiaszem – nauczycielem języka angielskiego.

Maraton to akcja społeczna organizowana przez Amnesty International Polska, która walczy o prawa człowieka. Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas wydarzenia ludzie na całym świecie mobilizują się do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka.

Co roku podczas Maratonu wysyłane są z Polski kilkaset tysięcy listów, aby pomóc osobom, których prawa zostały złamane. Akcja polega na napisaniu listu zgodnie ze wzorem w języku polskim bądź angielskim w obronie konkretnych skrzywdzonych osób. Listy wysyłane są do placówek dyplomatycznych, władz rządowych krajów, skąd pochodzą obywatele, których prawa zostały naruszone.

XXI wiek to niewątpliwie czas ogromnych przemian, postępu technologicznego i rozwoju cywilizacyjnego. Człowiek przekroczył wiele barier, aby dzisiejszy świat był miejscem, w którym jesteśmy. Niestety, często kosztem wielu ludzi dokonują się te zmiany, podczas których zapomina się o godności i poszanowaniu jednostki. Dlatego tak ważne są takie akcje jak Maraton Pisania Listów, które przypominają o tym, że każde życie ludzkie stanowi 100% i o każde życie należy walczyć.

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                      Wicedyrektor  Karina Flisek                                                       e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018