Każda praca powinna posiadać stronę tytułową na której należy zapisać:

1. Nazwę szkoły

2. Nazwisko i imię słuchacza

3. Klasę........        4. Rok szkolny 2019/2020    sem   ...... 

5. Praca kontrolna z ..................................

6. Temat pracy ......................................... Na końcu pracy należy podać źródła, w tym strony z sieci Internet.

Tematy prac kontrolnych:

Fizyka - Za i przeciw energii jądrowej.  (sem II)

Informatyka - Operacje bazodanowe w Excelu.  (sem II)

Biologia:  


- Przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej.
- Ochrona przyrody i środowiska- zrównoważony rozwój jedyną alternatywą dla przyszłości świata.

Przyroda:
- Media a świadomość ekologiczna społeczeństwa.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace semestralne   2019/2020  
06 października 2019

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                      Wicedyrektor  Karina Flisek                                                       e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018