Opłaty

 1. Wpisowe wynosi 100,00 zł.
 2. Czesne wynosi 100,00 zł za każdy miesiąc nauki (płatne w terminie                      do 20 każdego miesiąca).
 3. Opłata egzaminacyjna semestralna wynosi 100,00 zł. *
 4. Opłata maturalna ustalana jest w odrębnie w ostatnim roku kształcenia (po wyborze przez słuchaczy zdawanych przedmiotów) i uzależniona jest od liczby abiturientów.

 

* Jest to jednorazowa opłata dopuszczająca do egzaminu w danym semestrze, zwalniająca zarazem z dodatkowych opłat za ewentualne egzaminy poprawkowe. Słuchacze po pomyślnym ich zdaniu otrzymują dodatkowo pomoce naukowe na semestr kolejny w postaci skryptów. Materiały te wliczone są w koszt powyżej wspomnianej opłaty egzaminacyjnej.

 

Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych, 

w Łaskarzewie

 

Prowadzony jest równocześnie nabór do Szkoły Policealnej na kierunki: technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia. Serdecznie zaprasza Dyrektor Szkoły i Grono Pedagogiczne.

 

Myślimy innowacyjnie.

Mamy WIEDZĘ i DOŚWIADCZENIE

Szkoła oferuje  miłą i życzliwą atmosferę sprzyjającą ukończeniu nauki.

Życzliwa, doświadczona kadra

 

Szkoła oferuje uzyskanie wykształcenia średniego z możliwością przystąpienia do matury, bezpłatne materiały do nauki, zaświadczenia, indeksy

Informacje

 1. Nauka w LO trwa 3 lata.
 2. Każdy semestr kończy się egzaminem.
 3. Szkoła gwarantuje skrypty pomagające w przygotowywaniu się do zajęć oraz egzaminów (materiały są wliczone w opłatę egzaminacyjną).
 4. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.
 5. Egzamin maturalny odbywa się w tym samym miejscu, w którym została podjęta nauka.
 6. Absolwenci otrzymują dyplom szkoły państwowej.
 7. O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 16 lat.
 8. Wymagane dokumenty:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej lub gimnazjum,
 • 3 fotografie,
 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie.    >>>

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                      Wicedyrektor  Karina Flisek                                                       e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018