29 listopada 2019
Tydzień Konstytucyjny – 23.11.2019 r.

Tydzień Konstytucyjny – 23.11.2019 r.

 

Już od kilku lat Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy organizuje „Tydzień Konstytucyjny” pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. W ramach akcji prawnicy przeprowadzają lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski, a organizowane przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy warsztaty są dla uczestników bezpłatne.

23 listopada 2019 roku do Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego na warsztaty ze słuchaczami przyjechało dwoje prawników z Warszawy: pani Agnieszka Kolesińska-Czerwińska oraz pan Filip Stawicki. Tematem przewodnim jest Trybunał Konstytucyjny. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Dyrektora  Szkoły Agnieszki Komorowskiej oraz Zbigniewa Marciniuka – nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.

Trybunał Konstytucyjny (TK) to  polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej. Został utworzony w 1982 i rozpoczął działalność orzeczniczą w 1986. Jego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podstawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. sąd prawa). Trybunał Konstytucyjny ma siedzibę w Warszawie przy al. Jana Chrystiana Szucha 12a.    wikipedia.pl

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                      Wicedyrektor  Karina Flisek                                                       e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018