REKRUTACJA

 1. Uczeń deklaruje wybór zawodu na początku cyklu kształcenia.

 2. Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia      >>>>>>

 3. Egzamin zawodowy

 4. Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej Branżowej Szkoły              I Stopnia w Łaskarzewie na rok szkolny 2020/2021  >>>>>

 

INFORMACJE

 1. Nauczane języki obce:
  - język angielski,
  - język rosyjski.

 2. Zajęcia pozalekcyjne:
  a) koła zainteresowań:
  - informatyczne, SKS,
  - językowe, europejskie, patrona szkoły,
  - muzyczne, zawodowe.
  b) koła przedmiotowe:
  - matematyczne, fizyczne, polonistyczne, historyczne.

 3. Formy pomocy dla uczniów:
  - stypendium "unijne" socjalne,
  - pomoc materialna dla osób uprawnionych,
  - bezpłatne obiady w stołówce,
  - pomoc rzeczowa,
  - wsparcie ze strony pedagoga szkolnego.

 4. Szkoła preferuje indywidualne podejście do ucznia.

 5. Szkoła posiada bardzo dobrą, zaangażowaną w pracę dydaktyczno-wychowawczą kadrę pedagogiczną.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

              W ŁASKARZEWIE

        Szkoła  zapewnia:

 1. Kształcenie ogólne.

 2. Kształcenie zawodowe w formie kursów.

 3. Kształcenie praktyczne w zakładach pracy (w dowolnym zakładzie wybranym przez zainteresowanego).

 4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 5. Dobre przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające ewentualne kontynuowanie nauki w liceum uzupełniającym dającym możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

 6. Dobre przygotowanie zawodowe, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                                                                                                                                                  e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018