WAŻNE!

Szanowni Państwo, Słuchacze Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego, proszę o sprawdzanie informacji, które będą pojawiały się na stronie szkoły oraz na Państwa poczcie e-mail. O formie prowadzenia naszych najbliższych zajęć kwietniowych poinformuję w najbliższych dniach.

Oczekuję na Państwa adresy e-mail , które należy przesłać na pocztę naszej szkoły : lo2laskarzew@op.pl.

                                                                                    

                                                                                                                                                  Z poważaniem Agnieszka Komorowska


W związku z tym, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wprowadza od 25 marca 2020 r. obowiązkowe prowadzenie nauki przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość słuchacze Zaocznego Liceum w dalszym ciągu są zobowiązani do regulowania czesnego w dotychczasowej wysokości oraz według dotychczasowych zasad czyli do 20-go dnia danego miesiąca. Jedynie czesne za marzec 2020 r. można opłacić do końca tego miesiąca bez powiększenia kwoty czesnego o 30 zł. Od 1 kwietnia 2020 r. czesne za marzec winno być opłacone w kwocie powiększonej o wspomniane 30 zł.

Ponadto uczniowie mogą wpłacać czesne na rachunek bankowy:

Bank Santander 75 1090 2590 0000 0001 4338 8315

Marcin Matusiak

ul. Transportowa 11/76, 15-399 Białystok,

ze wskazaniem nazwy szkoły oraz miesiąca, za które jest opłacane czesne.

Z wyrazami szacunku, Marcin Matusiak


Szanowni Państwo słuchacze semestru ll , lV, i Vl w obliczu zagrożenia pandemia oraz minimalizacje ryzyka transmisji infekcji COViD -19 

w trosce o Państwa zdrowie informuję o zawieszeniu planowanych zajęć

 w dniach 21 i 22 marca 2020 roku do odwołania. 

 Dyrektor Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego 

 Agnieszka Komorowska tel. kontaktowy 510 376 055, 696 469 922

 

"Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."

                                                                                                                                                                                                                                  Michel  Quoist

 

PODSTAWĄ OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA SŁUCHACZY W SZKOLE  DLA DOROSŁYCH SĄ EGZAMINY SEMESTRALNE PRZEPROWADZANE   

Z POSZCZEGÓLNYCH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, OKREŚLONYCH W SZKOLNYM PLANIE NAUCZANIA.

egzaminy semestralne zimowe trwają od 15 stycznia do 4 lutego, egzaminy poprawkowe do końca lutego .

egzaminy  semestralne letnie trwają od 30 maja do 30 czerwca egzaminy poprawkowe po zakończeniu semestru wiosennego  nie później niż do 31 sierpnia.

Nie przystąpienie do egzaminów w wyznaczonym  terminie oznacza skreślenie słuchacza z listy !

Tematy prac semestralnych

2019/2020

21 October 2022
Tradycją naszej szkoły stało się, że najmłodsi uczniowie w październiku
20 May 2020
DZIEŃ ZIEMI 2020 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie Słuchacze Zaocznego
24 April 2020
                                                                                              Łaskarzew, 24.04.2020r. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie rok szkolny 2019/2020
31 January 2020
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU „Nie trzeba być bogatym, aby ofiarować coś
31 January 2020
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU „Nie trzeba być bogatym, aby ofiarować coś

        Łaskarzew,  24. 04. 2020r.

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie

rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,

Gratuluję Państwu ukończenia szkoły średniej. Wszyscy słuchacze semestru VI przystąpili do letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020 oraz pozytywnie zaliczyli egzaminy w pierwszym terminie. 

Tym samym każdy ze słuchaczy otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające wykształcenie średnie. 

 Z tej okazji życzę Państwu odwagi w dążeniu do spełniania marzeń, 

wytrwałości w pokonywaniu przeszkód i przeciwności losu, 

codziennego uśmiechu oraz pogody ducha. 

Niech ten czas ukończenia szkoły średniej będzie dla Państwa nie tylko formą spełnienia ambicji, 

ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele radości i satysfakcji.

                                       Z poważaniem mgr Agnieszka Komorowska 

                                  Dyrektor Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Łaskarzewie 

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                                                                                                                                                  e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018