07 October 2018

Dnia 4.10.2018 w naszej szkole odbyła się bardo ważna uroczystość ślubowanie i pasowanie klasy pierwszej. O godzinie 13:00 w rytmie POLONEZA i w pełnej gali wkroczyli do sali gimnastycznej dzieci kl. 1. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny. Śpiewająco odpowiedzieli na pytania dotyczące naszej Ojczyzny: odzyskania niepodległości, hymnu, barw i symboli narodowych, szkolnej nauki i zasad zachowania. Świetnie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że pierwszy egzamin na ucznia zaliczyli na szóstkę. Po części artystycznej najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły i duchowej obecności patrona naszej szkoły Jana Pawła II. Następnie symbolicznym ołówkiem Pani Dyrektor Monika Krawczyk i Pani Burmistrz Lidia Sopel- Sereja dokonały aktu pasowania na uczniów szkoły. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Łaskarzewie. W tym wyjątkowym dniu uczniom towarzyszyli rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie klasy ,,0'', 2, 3. Swoją obecnością zaszczycili również: ksiądz proboszcz Edmund Szarek, ks. Mariusz Szyszko, przewodniczący Rady Miasta Pan Michał Pałyska, przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą Anną Mazurek. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne i inne upominki od zaproszonych gości oraz uczniów klasy 2. Nie zabrakło również spólnego słodkiego poczęstunku. W podziękowaniu uczniowie klasy 1 wręczyli gościom pamiątkowe znaczki. Na koniec odbyła się sesja fotograficzna.

Wychowawca klasy pierwszej Justyna Kaczyńska

 

Ślubowanie klasy I SP 

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                                                                                                                                                  e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018