1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie,            

         nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

  1. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną  

         lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.

  1. Po upływie tego terminu należy zwrócić książkę do biblioteki lub

         zwrócić się z prośbą o jej prolongatę.

  1. Każdy uczeń, który bezzasadnie przetrzymuje książki, jako karę

         przynosi okładki na książki.

  1. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo

         wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

  1. W okresie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może

         korzystać z biblioteki.

  1. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne.

         Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

  1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu)     

         należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości

         (obowiązują aktualne ceny rynkowe) albo wpłacić jej równowartość     

         po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

  1. Z końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone w  

         ogłoszonym przez bibliotekarza terminie.   

 

 

Regulamin biblioteki
26 October 2018

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                                                                                                                                                  e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018