02 October 2018

Nowy semestr, nowy rok, nowe wyzwania... 29 września rozpoczęliśmy kolejny rok nauki w naszym liceum i szkole policealnej. Słuchaczy oraz grono pedagogiczne powitała pani dyrektor Agnieszka Komorowska, która życzyła wszystkim spokojnej i satysfakcjonującej pracy oraz wytrwałości i wyrozumiałości. Ciepłymi słowami powitała zebranych w imieniu organu prowadzącego szkołę pani Joanna Dzioba, życząc samych sukcesów,  braku jakichkolwiek trudności  oraz dobrej współpracy z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły i oczywiście z słuchaczami. 

I się zaczęło....

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                                                                                                                                                  e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018