15 October 2018

W dniu 12.10.2018r. w Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie odbyła się akademia  z okazji  Dnia Edukacji Narodowej, w której udział wzięli nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie oraz zaproszeni goście.

Przedstawiciele szkoły dokonali otwarcia uroczystości, po czym głos zabrała pani dyrektor Monika Krawczyk, życząc wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji      i obsługi oraz osobom zaangażowanym w funkcjonowanie szkoły wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Następnie głos zabrała pani Lidia Sopel – Sereja. Burmistrz miasta Łaskarzew mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała pani dyrektor  i nauczycielom  za dotychczasowe zaangażowanie. Wyraziła swoje słowa uznania za odpowiedzialną pracę na niwie kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia. Życzyła także wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Piękne życzenia popłynęły z ust Przewodniczącej Rady Rodziców p.  Anny Mazurek, która wraz z                    p. Marzeną Palewicz podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za ich wkład w kształtowanie młodego człowieka, za przyjazną i serdeczną atmosferę panującą w szkole.

Po przemówieniach i życzeniach czas przyszedł  na przedstawienie przygotowane przez uczniów kl. IV, V, VII i VIII pod kierunkiem pani Barbary Bałuk, pani Marii Pawelec  i pani Róży Siejka. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy w roku szkolnym dzień. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Na koniec części artystycznej Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Jan Żabczyński i Sebastian Paszkowski złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                                                                                                                                                  e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018