27 November 2019
 Gramy w szachy w mazowieckiej szkole 

Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie przystąpił do projektu edukacyjnego " Gramy w szachy w mazowieckiej szkole ".

W projekcie uczestniczyło dwóch nauczycieli że szkoły: Pani A .Królikowska i Pani B. Małaj. Panie ukończyły formę doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie gry w szachy. Szkolenie zorganizowało MSCDN w Siedlcach. Organizatorem kursu z zakresu metodyki nauczania gry w szachy był Polski Związek Szachowy. Obie panie ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym i posiadają wiedzę oraz umiejętności do prowadzenia zajęć szachowych w szkole. Za uczestnictwo w kursie, w ramach projektu szkoła otrzymała 30 kompletów szachów oraz dwie tablice demonstracyjne do nauki gry w szachy.

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                                                                                                                                                  e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018