14 December 2018
„Ginące zawody” (edycja 2018)– cykl warsztatów w ZS nr 2 w Łaskarzewie

Zespół Szkół w Łaskarzewie współpracuje przy realizacji projektów z garwolińskim stowarzyszeniem Wspólnota Powiatowa już od kilku lat. W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie realizowanym przez stowarzyszenie w obszarze  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa w Garwolinie realizuje od maja do grudnia 2018 roku projekt pod nazwą „Ginące zawody”.

To projekt edukacyjny,  na który Stowarzyszenie otrzymało dotację na jego realizację ze środków Województwa Mazowieckiego/Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Projekt zakłada organizację 10 warsztatów tematycznych prowadzonych przez twórców ludowych.

Uczestnicy warsztatów zobaczyli jak dawniej tworzono, jakimi przyrządami się posługiwano, poznali zanikające rzemiosła. Warsztaty przyczyniły się miedzy innymi do rozpropagowania wiedzy o sztuce ludowej, tradycji, rozwijania zainteresowania folklorem. Realizacja zadania publicznego miała wpływ na budowanie i promocję wśród społeczności lokalnej postaw patriotycznych. Warsztaty tematyczne przyczyniły się do zachowanie dziedzictwa kulturalno- regionalnego oraz promocji dorobku twórców regionalnych.

W Zespole Szkół w Łaskarzewie zostały przeprowadzone 4 warsztaty: z zakresu hafciarstwa, szewstwa, wikliniarstwa oraz tapicerstwa.

Celem warsztatów wikliniarskich było nabycie praktycznych umiejętności wyplatania z wikliny przedmiotów użytkowych, służących do dekoracji pomieszczeń. Uczestnicy zapoznali się z warsztatem pracy plecionkarza, procesami uprawy i przetwórstwa wikliny.

Prowadzące warsztaty zapoznały uczestników z pracami przygotowawczymi tj. przebieranie wikliny według długości i grubości, moczenie wikliny, a także z narzędziami potrzebnymi do wyplatania. Celem warsztatów było nabycie umiejętności min. wyplatania koszyka.

Podczas warsztatów rękodzielniczych – hafciarstwo ręczne uczniowie zapoznali się z najbardziej popularnymi w Polsce rodzajami haftów. Poznali przykłady praktycznego, współczesnego zastosowania tradycyjnych motywów ludowych np. do zdobienia ubrań, dodatków czy innych przedmiotów codziennego użytku.

W trakcie warsztatów tapicerskich uczestnicy poznali tkaniny tapicersko- dekoracyjne, narzędzia stolarsko- tapicerskie, a także tradycyjne metody renowacji.

 

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                                                                                                                                                  e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018