20 października 2018

Dnia 11 października 2018 roku ponad czternaście tysięcy młodych ludzi: dzieci i młodzieży, także opiekuw z 300 szkół z całej Polski, Litwy i Białorusi wzięło udział w 18 Pielgrzymce Rodziny Szkół imienia św. Jana Pawła II na Jasnej Górze.

Nie zabrakło i naszej społeczności- Zespołu Szkół nr 2. Pielgrzymka odbyła się pod hasłem ''Promieniowanie Ojcostwa'', a także wpisała się w wielkie dziękczynienie składane Panu Bogu za dar wolności przez naszą Ojczyznę. Dziękowaliśmy za dar naszego Patrona - św. Jana Pawła II wspominając 60 rocznicę Sakry biskupiej księdza Karola Wojtyły oraz 40 rocznicę wyboru metropolity Krakowskiego na Stolicę Piotrową.

Przed Szczytem Jasnogórskim powitał nas z wielką radością w imieniu ojców i braci Paulinów Ojciec Sebastian Matecki.

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył jeden z sekretarzy Ojca Świętego Jana Pawła II  J.E. Ks. abp. Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski w koncelebrze z Ks. biskupem Henrykiem Tomasikiem, krajowym duszpasterzem Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Niezwykłym momentem przed Mszą Świętą było wypuszczenie przez przedstawicieli szkół balonów z dołączonymi do nich intencjami.

W homilii abp M. Mokrzycki wspomniał min: ''że, św. Jan Paweł II był wzorem Ojca, za którym wielu tęskniło... A kto widział  w nim Ojca  to wie, że św. Jan Paweł II nie stawiał nigdy łatwych zadań.''

Podkreślił też Ks. abp. Mokrzycki ''że nauka, Jana Pawła II ma być zapisana nie tylko na sztandarach, ale przede wszystkim w naszych umysłach, sercach i postępowaniu''.

W czasie pielgrzymki odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej, list uczestników spotkania do Ojca św. Franciszka, a także poświecenie pamiątkowych różańców ''Jezu ufam Tobie ''. Pielgrzymka na Jasną Górę była także okazją zapoznania się z historią Sanktuarium Jasnogórskiego, a przede wszystkim spotkanie z Matką Bożą w Kopii Cudownego Wizerunku-oddanie siebie i swoich bliskich w osobistej modlitwie ''Szkoły noszące imię św. Jana Pawła II      (powiedział Ks. bp. H. Tomasik) gromadzą się na Jasnej Górze, aby wyznać swoją wiarę, przywiązanie do Matki Bożej i przypomnieć sobie nauczanie swego Patrona ''.

Było to niezapomniane spotkanie tysięcy przedstawicieli szkół kierujących się w wychowaniu zasadami głoszonymi przez św. Jana Pawła II- naszego  Wielkiego Patrona.

Był to też czas integracji wzajemnej życzliwości, pomocy i radosnego entuzjazmu.

Każdy uczestnik otrzymał pakiet pielgrzyma, a także złożyliśmy ofiarę na potrzeby Lwowa.

Za ten błogosławiony czas jaki spędziliśmy w Duchowej Stolicy Polski i opiekę Matki Bożej dziękujemy Ci Boże, a także pragniemy podziękować za pomoc w zorganizowaniu tej pielgrzymki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień przy Urzędzie Miasta-życząc wiele dobra i opieki Pani Jasnogórskiej na każdy dzień.

Z poważaniem               

Uczestnicy i opiekunowie.     

 

Zjazd Rodziny Szkół JP2 - Częstochowa

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                      Wicedyrektor  Karina Flisek                                                       e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018