06 grudnia 2018
Wieczorne spotkanie patriotyczne

Piątkowy wieczór, kończący miesiąc listopad, czas wspomnień, zadumy i refleksji, miał niecodzienny charakter w naszej szkole. Przy świecach i pięknej dekoracji patriotycznej uczniowie w wierszach i pieśniach przypominali losy Polaków walczących o wolność ojczyzny. Nie zabrakło pięknych poetyckich wersów o pięknie naszego kraju oraz deklaracji wierności ,,ziemi ojczystej, ziemi jasnej”. Tak wyjątkowe spotkanie podsumowujące obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęło odśpiewanie hymnu narodowego, który wprowadził uroczystą atmosferę uroczystości.

Pani dyrektor powitała zebranych, szczególnie panią Burmistrz Annę Laskowską oraz panie z Koła Gospodyń Miejskich ,,Serbianki”, nauczycieli, rodziców i uczniów. Następnie pani Ewa Bożek – nauczyciel historii, inicjatorka i koordynatorka wielu działań związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę -podsumowała działania związane z tymi obchodami. Zwróciła uwagę na różnorodność realizowanych zadań, w tym poznawanie miejsc małej ojczyzny- Łaskarzewa, które związane są z walką naszych przodków o niepodległość, przedstawianie polskich legend, tworzenie poezji poświęconej naszemu miastu, prace plastyczne, śpiewanki patriotyczne. Pani Bożek podkreśliła, że to tylko część działań.

Wieczornicę wzbogaciły piękne opowieści o życiu łaskarzewiaków w dawnych czasach, zwyczajach i obrzędach. Te ciekawe historie opowiadane przez panie Janinę Dąbrówkę, Hannę Trzaskowską i Rusak zabarwione były dowcipem i humorem, co dodatkowo wzbudziło zainteresowanie uczniów.

Punktem kulminacyjnym uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany w barwach biało-czerwonych. Nie zabrakło tradycyjnego tortu i różnych słodkich niespodzianek, oczywiście w barwach narodowych.

Hasłem przewodnim wieczornicy były słowa patrona naszej szkoły, św.Jana Pawła II: ,,Czuwam – to znaczy także czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska”.

Organizatorzy wieczornicy: pani dyrektor Monika Krawczyk, pani Ewa Bożek, pani Bożena Niewczas dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Nauczycielom polonistom za przygotowanie wierszy patriotycznych, pani Róży Siejce – muzykowi za oprawę muzyczną, nauczycielom i obsłudze szkoły zaangażowanym w przygotowanie dekoracji.

                                                                                                           Organizatorzy

 

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                                                                                                                                                  e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018