Wybory władz Samorządu Szkolnego 2019/2020

 

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:

Przewodniczący- Dawid Tobiasz kl.8,

Zastępca przewodniczącego- Aleksander Korgol kl.7,

Sekretarz- Karolina Chodkiewicz. Gratulujemy.....

 

W wyborach bierze udział  cała społeczność uczniowska :                        

kl. I - VIII Szkoły Podstawowej     

kl. II Zasadniczej Szkoły Zawodowej   kl. I Szkoły Branżowej I St.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

Wybory do Samorządu Szkolnego są:

 

              tajne

                                       bezpośrednie

                           czynne

                                                                                                  powszechne                                                    

 

Wybory poprzedza  kampania wyborcza.

Na trzy dni przed wyborami kandydaci na apelu wygłaszają swoją programową przemowę.

 

Termin wyborów ogłasza opiekun Samorządu Szkolnego w uzgodnieniu z Radą Samorządu Szkolnego oraz Dyrektorem Szkoły

 

                     Opiekunowie Samorządu  Szkolnego  2019/2020

 

p. Ewa Bożek, p.  Dorota Rybacka, p. Dariusz Zawadka, P. Agnieszka Komorowska 

 

     Rada Samorządu

      Uczniowskiego

 

Radę SU tworzą przewodniczący klas ( od kl.VI do VIII, kl.I Szk. Branżowej, kl II ZSZ)

                   kl.IV-Antonin Sawicki,
                   kl.V – Dominika Mikos,
                   kl.VI -Amelia Paszkowska,
                   kl. VII – Natalia Mazurek,
                   kl.VIII-Karolina Bednarczyk,
                   kl.I Branżowa - Kinga Hejduk
                   kl. II ZSZ- Robert Tobiasz

Termin wyborów w roku szkolnym 2019/2020
                         – 15.10.2019 ( wtorek)

Pora wyborów- 2 pierwsze lekcje
                    ( od godz. 8.20 do 9.40)

Ogłoszenie wyników: 15.10.2019  o  godz 10.15

Lokal wyborczy : jadalnia

 

 

  Kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów zostaje przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.

  Kandydat z drugim wynikiem zostaje zastępcą przewodniczącego SU.

  Osoba z trzecim wynikiem otrzymuje funkcję sekretarza SU.

 

                              Komisja Wyborcza

 

W Komisji Wyborczej zasiadają skarbnicy poszczególnych klas ( od kl IV do kl VIII).

Przewodniczącym Komisji Wyborczej zostaje najstarszy  z  nich.

                 kl.IV - Karol Zduniak

                 kl.V  - Dominika Mikos

                 kl.VI -Anita Gąska
                 kl.VII- Agata Kołodziejczyk
                 kl.VIII- Karolina Bednarczyk (w/z Dawid Tobiasz)

 

 Komisja Skrutacyjna

      

W skład komisji wchodzą zastępcy przewodniczących klas;

                 kl.VI- Franciszek Pałyska
                 kl.VII- Wiktoria Rękawek
                 kl.VIII-Julita Piskorz

 

 Ogłoszenie wyników

 

Wyniki ogłasza opiekun SU, w dniu wyborów po dostarczeniu przez Komisję Skrutacyjną protokołu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                      Wicedyrektor  Karina Flisek                                                       e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018