17 września 2017
Rocznica spalenia Łaskarzewa

„Jestem patriotą i kocham moją Ojczyznę”

17 września to ważna data w historii naszego miasta i ojczyzny. W 1939 roku Niemcy spalili w 70% Łaskarzew, ponieważ mieszkańcy bronili miejsca, w którym się urodzili, mieli domy i rodziny. Opór stawiali też żołnierze, ponieważ rozkaz rzucił ich w ten zakątek Polski, m.in.: podporucznika Tomasza Jabłkowskiego . Dla Polski 17 września 1939 roku jest też czarną kartą w dziejach, gdyż najeźdźca ze Wschodu zaatakował nasz kraj. O tych ważnych wydarzeniach w dziejach Łaskarzewa i Polski pamięta młode pokolenie Łaskarzewiaków. Uczniowie naszej szkoły przygotowali spektakl, który przypominał losy Polaków walczących o wolną Ojczyznę. Przedstawienie wzbogaciły piosenki patriotyczne i prezentacja multimedialna. Uczniowie z „dwójki” słowem i piosenką wywołali łzy nie tylko u starszych mieszkańców, ale też młode pokolenie wzruszyło się, słuchając opowieści o Katyniu, powstaniu warszawskim czyli pieśni „Ostatni list i Syberiada”. Wiele emocji wywołał taniec z flagami, który podkreślał słowa wypowiedziane przez jednego z uczniów: „Jestem patriotą i kocham moją Ojczyznę”. Uczniowie pamiętając o wydarzeniach z dziejów miasta i kraju, są wierni słowom patrona Jana Pawła II „Naród, który traci pamięć, traci swą tożsamość”.

Akademię przygotowali: P. Ewa Bożek, P. Bożena Niewczas, P. Róża Siejka i P. Dariusz Zawadka.

 

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                      Wicedyrektor  Karina Flisek                                                       e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018