06 października 2019
Pierwszaki ślubują na sztandar szkoły.

 4 października 2019 r. w naszej szkole miało miejsce bardzo ważne wydarzenie z udziałem pierwszoklasistów. Zostali oni przyjęci do społeczności uczniowskiej poprzez pasowanie. Dzieci musiały wykazać się znajomością m.in. przepisów drogowych oraz symboli narodowych. Następnie dzieci ślubowały na sztandar szkoły: ,,…dbać o dobre imię klasy i szkoły…”.Pani dyrektor Monika Krawczyk dokonała pasowania bardzo dużym czerwonym ołówkiem. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i pierwszy dokument tożsamości - legitymację szkolną. Pierwszakom towarzyszyli zaproszeni goście:  Pani Burmistrz Anna Laskowska, Iwona Kurowska Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, Rada Rodziców, nauczyciele i rodzice uczniów klasy I. Nie zabrakło również upominków i niespodzianek.

Wychowawczynią klasy I jest pani Bożena Górczyńska.

                                                                                                                                                        tekst Julita Piskorz klasa VIII

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                      Wicedyrektor  Karina Flisek                                                       e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018