20 października 2018

                                                                                                  ,, Pośród niesnasek

                                                                                       Pan Bóg uderza w ogromny dzwon

                                                                                           Dla słowiańskiego oto papieża

                                                                                                       otwarty tron... „

                                                                                                                              J. Słowacki

 

Dnia 16 października 2018r. Obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – św. Jana Pawła II, gromadząc się w Kościele Parafialnym na uroczystej Mszy Świętej, aby podziękować Panu Bogu za Wielki Pontyfikat Papieża Polaka – Jana Pawła II w 40. Rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, a w 19. Rocznicę nadania szkole imienia św. Jana Pawła II. Uroczystą Mszę Świętą sprawował nasz duszpasterz ks. Mariusz Szyszko, który w homilii przytoczył świadectwo życia naszego Patrona od chwili narodzin po przejście z życia do życia. W przygotowaniu liturgii aktywnie włączyli się : dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie. Uroczystość ta wpisała się także, gdy w naszej Ojczyźnie świętujemy 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości, a w Kościele przeżywamy Rok Duszpasterski z mottem : ,, Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Uczniowie przygotowani przez opiekunów w słowno-muzycznej części artystycznej zatrzymali się przy życiu św. Jana Pawła II, które było pełne wiary i miłości, nawiązując do przeżywanego Jubileuszu Odzyskania Niepodległości, który jest także okazją do odkrywania znaczenia tego Opatrznościowego daru – św. Jana Pawła II. Trudno znaleźć odpowiednie słowa, by wyrazić Jego wielkość, a zarazem skromność. Jego dwa gesty zawsze były charakterystyczne – zapamiętajmy!

  • szeroko rozpostarte ramiona, kiedy spotykał ludzi,
  • złożone dłonie podczas modlitwy.

Św. Jan Paweł II szedł przez życie jasno oświetloną przez Jezusa drogą. Podążał z Bogiem i dla Boga od chwili narodzin po kres ludzkiej egzystencji. W geście naszej wdzięczności złożyliśmy kwiaty na ołtarzu i przy tablicy upamiętniającej nadanie szkole Jego imienia.

              

                                                                                                Z wyrazami wdzięczności     

                                                                                                za udział w obchodach

                                                                                                Dnia Patrona Szkoły  

                                                                                                Społeczność Szkolna                       

 

Dzień Patrona Szkoły - Jana Pawła II

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                                                                                                                                                  e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018