02 grudnia 2018
1oo lat niepodległości!- uroczystości w kl. 3.   

1oo lat niepodległości!- uroczystości w kl. 3.                                                 

Uczniowie kl.3 uczcili 100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z  tej okazji utrwalono wiedzę na temat polskich symboli narodowych. Wykonano flagę Polski i kotyliony w biało- czerwonych barwach.  Uczniowie nauczyli się także polskiego hymnu narodowego, który został uroczyście odśpiewany podczas szkolnych uroczystości. Układano wiersze patriotyczne na temat naszej ojczyzny. Na zajęciach samodzielnie wykonano orła białego na czerwonym tle, stanowiącego godło naszej ojczyzny. Od początku września uczniowie gromadzili wiadomości na temat swojej  „Małej Ojczyzny”- Łaskarzewa. Podsumowaniem tych działań było przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat historii, położenia miasta, zabytków oraz pomników znajdujących się na terenie Łaskarzewa.  Uczniowie kl. 3, wspólnie z uczniami kl. 0- 3, przygotowali i zaprezentowali podczas szkolnych uroczystości taniec- polonez. W 100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości dokonano pamiątkowego wpisu do szkolnej księgi pamiątkowej z życzeniami  dla wolnej i niepodległej Polski. Przygotowano klasową gazetkę patriotyczną.   Wszystkie te działania miały na celu budzenie uczuć patriotycznych, zwłaszcza dumy z tego, że jesteśmy Polakami.

 

LINKI

                       Dyrektor szkoły:  Monika Krawczyk                                            Sekretariat    256845060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie

                      Wicedyrektor  Karina Flisek                                                       e - mail:  2gim_laskarzew@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ul. Kolejowa 13

                       

Copyright ZS 2 Łaskarzew 2018